Jak vznikají woblery DUO

Tvar a funkčnost v dokonalé harmonii

Funkčnost, je klíčovým prvkem filozofie při vytváření designu woblerů DUO. Woblery DUO nejsou vyráběny jen proto, aby skvěle pracovaly, ale také vyjadřovaly vášeň a inspiraci. Ve světě, jehož hlavní myšlenkou je napodobování přirozené kořisti se snaží DUO jít dál, aby vytvořilo woblery, které doslova rezonují celým odvětvím, stávají se legendami a určují směr vývoje nástrah.

Woblery DUO jsou v podstatě „lepší“ než originál

DUO používá k výrobě woblerů kombinaci klasické avantgardní technologie, spočívající v ručním vyřezání prvního kusu. Následně kopírování 3D laserovým skenováním a vysoce přesné 3D CADCAM digitální zpracování. Propojením těchto protikladů sloučilo DUO to nejlepší z obou světů do jednoho wobleru. DUO tak spojilo jedinečnost ručně vyřezávaného originálu s maximální přesností a kvalitou nejmodernějších technologií digitálního světa.

Krok  1

Práce mistra

Pan  Adachi se vyhýbá používání počítačů pro počáteční návrh  wobleru. Tělo vyřezává ručně z ABS bloku. Výhodou ABS je, že kombinuje pevnost a tuhost, stejně jako kaučukovou houževnatost a specifickou hmotnost.

 

 

Krok 2  

Výroba prvního prototypu wobleru

Poté co je první návrh wobleru vyřezán do ABS je digitálně oskenován. Poté je vytvořen duplikát woberu, který je již vytvořen přesným strojním vyřezáním. Tento vzorek se přesně zváží a poté vyzkouší v různých podmínkách pro dosažení jedinečné akce.

Krok 3

Výroba měděných vzorků

U prvního vyřezaného vzorku wobleru z ABS se poté naměří obrysové parametry. Na základě těchto parametrů se vytvoří další vzorek z čisté mědi vyříznutý pomocí sloupkové elektrody. Počáteční tvar je tvořen pásovou bruskou a následně je s pomocí elektrody opracován do detailu. (pozn. Jedná se o jednostranný vzorek, kdy jedna boční strana wobleru je rovná a nikoliv zaoblená.)

Krok 4  

Dokončení měděného vzorku

Dokončený vzorek je vyřezán a následně vykreslen na přesný preferovaný profil s přesností, kterou běžné strojní postupy nedokáží duplikovat.

 

 

Krok 5

Transformace digitálních dat

Dokončený měděný model je dále skenován s 1/1000 3D tolerancí, zatímco běžná průmyslová tolerance je 1/100. Woblery DUO jsou tak vyráběny s 10 x větší přesností je průmyslový standard.

 

 

Krok 6 

Strojové řezání opačné strany wobleru

K vytvoření celého modelu těla wobleru DUO se používá tzv. Inverzní skenování. To je prováděno tak, aby vytvářelo dokonalou opačnou stranu profilu těla a dosáhlo se tak maximálně přesného modelu. Konečné kartáčování a změkčení povrchu wobleru se provádí ručně.

 

Krok 7

Rib Proces

Vnitřní prostor woblerů DUO je vytvořen s důrazem na zachování pevnosti. Základem tak je maximálně přesně tvarování těla, včetně tvorby rýh pro pohyblivé kuličkové závaží. Díky tomu mají woblery DUO unikátní zvuk a zachovávají si přesný chod bez ohledu na podmínky.

(Pozn. Některé modely jsou vybaveny speciálním magnetem, který fixuje kuličky a trojháčky během letu. Tím je dosaženo maximální stability wobleru a zároveň minimalizováno riziko zamotání během letu.)

Krok 8 

Získání prvního vzorku wobleru ze vstřikovací formy

Po dokončení všech předchozích kroků je možné přistoupit k prvnímu vstřikovanému vzorku. První vstřikované vzorky jsou testovány na přesné slícování jednotlivých částí, jejich uchycení a samozřejmě chod. Tolerance musí být minimální. Sleduje se práce pohyblivé zátěže, úhlování háčků a úhel lopatky wobleru. Pokud produkt projde náročným testováním, začne jeho samotná výroba.

Proces tvorby nových woblerů DUO je nejpropracovanější model, se kterým jsem se dosud setkal. Jsem hrdý na to, že můžeme do Čech a Slovenska distribuovat nástrahy, nad kterými při jejich výrobě někdo skutečně přemýšlel a hlavním cílem byl co nejdokonalejší výrobek a maximální kvalita nikoliv pouze velké zisky.“

Ondřej Dušek, výhradní distributor DUO pro Čechy a Slovensko.